1. Opisz działanie enzymów restrykcyjnych i powstawanie lepkich końców.
2.Przedstaw rolę wektora w przenoszeniu fragmentów DNA z jednej komórki do innej
3.Znajdź związek między wykorzystywaniem niektórych roślin transgenenicznych a zapobieganiem chorobom wynikającym z niedożywianiem i braku witamin.
4.Podaj trzy przykłady białek uzyskanych dzięki zastosowaniu inżynierii genetycznej.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T22:50:49+01:00
1) Enzymy restrykcyjne spełniają funkcję tzw"molekularnych nożyczek" , które rozpoznają i dokonują cięć jedynie w obszarach DNA o specyficznej sekwencji zasad. Każdy z enzymów rozpoznaje wyłącznie jeden rodzaj obszarów o stałej długości i sekwencji zasad(zazwyczaj od 4 do 8 par nukleotydów). Enzymy restrykcyjne rozcinając obszar restrykcyjny, tworzą na obu powstałych końcach jednoniciowe, komplementarne odcinki, liczące kilka nukleotydów tzw lepkie końce, które będą łączyć się z komplementarnymi jednoniciowymi końcami.

2) Wektor plazmidowy (po uprzednim wprowadzeniu do niego fragmentu DNA) ma za zadanie przenoszenie informacji genetycznej z pobranego genomu do komórki bakterii, gdzie następuje namnażanie tej komórki. Wektorem może być też pochodna plazmidu bądź zmodyfikowany wirus.

3) Jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej inżynierii genetycznej jest wyprodukowanie tzw złotego ryżu-odmiany ryżu, która przez wprowadzenie odpowiednich genów uzyskała możliwość wytwarzania witaminy A. Ma to duże znaczenie w krajach trzeciego świata, gdyż tam są ogromne niedobory witaminy A, co może prowadzić do ślepoty. Buraki cukrowe natomiast zwiększają zasób cukru, co również ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zapobiegają niedoborze cukru we krwi. Soja czy rzepak są odporne na herbicydy, co zwiększa ich ilość i jakość. Większa ilość roślin(dzięki inżynierii genetycznej) umożliwia ograniczenie niedożywienia do minimum.4)ludzka insulina uzyskiwana z Escherichia coli
ludzkie przeciwciała w mleku krowim
IX czynnik krzepliwości krwi w mleku kozim
7 3 7