Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T21:50:34+01:00
9m=90dm
6m=60dm
3m=30dm

objętość sali:
90x60x30=162000dm(sześciennych)

masa powietrza:

162000x1,29=208980g=208,98kg
2009-12-10T21:51:09+01:00
A = 9m = 90 dm - długość sali
b = 6m = 60 dm - szerokość
h = 3m = 30dm - wysokść sali
d = 1,29g/dm³ - gęstość powietrza

m = ? - masa powietrza w sali
1. Obliczam objetość sali = objetość powietrza w niej zawartego
V = 90dm *60 dm *30 dm = 162.000 dm³

2. Obliczam masę powietrza w sali

Korzystam ze wzoru na gęstość d = m : V
gdzie: m = masa powietrz
V = objętość powietrza
d = gęstość
m = d* V
m = 1,29g/dm³ *162.000 dm³
m = 208.980 g =208.980 :1000 = 208,98 kg
m ≈ 209 kg