CO OZNACZA:
1. Co oznacza,że człowiek jest wolny oraz że ludzie są równi wobec prawa ?
2. Kto i w jaki sposób powinien zapewnić warunki do korzystania z praw człowieka i wolności?
3. Co to znaczy,że prawa człowieka są nienaruszalne i niezbywalne?
4.Jakich obszarów życia dotyczą prawa i wolności człowieka?
5. Wymień przykłady praw należących do trzech generacji praw człowieka.
6. Jak myślisz, dlaczego Murzyni-obywatele Stanów Zjednoczonych wolą, by mówić o nich "Afroamerykanie", a nie "czarni" ?

Proszę o odpowiedzi... ;D
Na jutro mi trzeba te zadania ... ;D
Dzięki;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T21:59:40+01:00
1. Każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa bez względu na czas, miejsce,
wyznanie, kolor skóry, pochodzenie, narodowość. Żadna władza nie może mu ich odebrać.

Każdy człowiek jest wolny, co oznacza, że ma on swobodny wybór ograniczony tylko prawem.
W państwie demokratycznym wszystko jest dozwolone, czego nie zakazuje prawo.

2.Organy władzy muszą zagwarantować przestrzeganie praw i wolności w państwie. Prawa i wolności
obywateli stanowią też naturalną granicę ingerencji każdej władzy. Jeśli władza lub jej przedstawiciel
(np. urzędnik państwowy) naruszy prawa lub wolności człowieka, obywatel ma prawo odwołać się do niezawisłego
od tej władzy sądu

3. Prawa człowieka są niezbywalne, to znaczy, że żaden człowiek nie może zrzec się ich z ważnym
skutkiem prawnym. Gdyby nawet ktoś zrezygnował dobrowolnie ze swoich praw, na przykład prawa do
sądu, rezygnacja taka nie ma mocy prawnej - władza nie może tego wykorzystać i wymierzyć mu kary bez procesu sądowego.

4. Prawa człowieka i wolności obywatelskie dotyczą różnych dziedzin życia i działalności ludzi.
Najczęściej mówimy o prawach osobistych, obywatelskich lub politycznych, ekonomicznych, socjalnych.

5. III generacja - prawo do rozwoju, prawo do pokoju, prawo do środowiska naturalnego.

6.Określenie "czarni" jest kojarzone z rasizmem, podziałem według koloru skóry z kolei
drugie określenie "Afroamerykanie" podkreśla ich przynależność do kontynentu amerykańkiego.
43 4 43