Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T22:04:24+01:00
Lepiszcza bitumiczne – są to materiały organiczne, które dzięki zachodzącym w nich zmianom fizycznym (adhezji i kohezji) zmieniają swoją konsystencję i wykazują się cechami wiążącymi. W materiałach tych, w odróżnieniu od spoiw nie zachodzą zmiany chemiczne. W zależności od pochodzenia, lepiszcza dzielą się na:
* smołowe – smoły to ciecze otrzymywane podczas suchej destylacji drewna (smoła drzewna) lub węgla (smoła węglowa); obecnie raczej nie stosowane, z uwagi na dużą toksyczność smoły
* asfaltowe – asfalty to mieszanina węglowodorów wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego (asfalt naturalny) lub otrzymywanych w wyniku przeróbki ropy naftowej (asfalt ponaftowy); odporne na działanie wody, kwasów, zasad; rozpuszczalne w dwusiarczku węgla, benzynie i innych rozpuszczalnikach
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T23:50:09+01:00
Lepiszcza bitumiczne to substancje organiczne, które dzięki swoim właściwościom fizycznym umożliwiają zmianę konsystencji. W zależności od pochodzenia dzielimy je na:
- lepiszcza smołowe,
- lepiszcza asfaltowe,
- papy.

Jak byś potrzebował coś o asfaltach itp. pisz. :)
1 5 1