Odpowiedzi

2009-12-10T21:49:30+01:00
1.Przykłady reakcji egzotermicznych:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

2Mg + O2 → 2MgO

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O


2.Przykłady reakcji endotermicznych

NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O


wiecej nie mam :d.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:25:18+01:00
Reakcja egzoenergetyczna:
- Chemiluminescencja:
P4 + 5O2 →2P2O5 + energia świetlna
- Ogniwo Volty:
Zn + 2H+ →Zn2+ +H2 + energia elektryczna

reakcja endoenergetyczna:
Reakcja elektrolizy chlorku miedzi II (CuCl2):

CuCl2 → Cu2+ + 2Cl-

- Reakcja zachodząca na katodzie: Cu2+ + 2e →Cu
- Reakcja zachodząca na anodzie: 2Cl- - 2e →Cl2
- Reakcja fotolizy światła: AgNO3 + HCl →AgCl + HNO3
1 5 1