Oblicz:
7⅔- 6 ⅔*0,3²

3,5*²/₅ + ⁷/₂₅:0,7
zapisz w jak najprostszej postaci:
3√5-√5 ₋ √5
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ⁻⁻⁻⁻⁻⁻
4 - 3

(√3-2)(π+4)-2π√3

12⁴/₅ *3¾-4 ⁴/₁₁ (*4⅛
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
1⅔*2⁴/₇

(1½+2⅔+3¾)*4⁴₅
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
17-16½:2¹₅

∛3⅜-(-3)²:1½
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
-2,5+1,75*(-1³/₇)

Wyraź podaną wielkość w jednostce zapisanej w nawiasie .

20g/cm³ [kg/m³]
13q/ha [kg/m²]
5m/s [km/h]
0,16kg/m³ [g/cm³]
24t/km² [q/ha]
13km/min [cm/s]
9,05 t/dm³ [g/m³]
0,32kg/ha [g/m²]
0,03cm/h [m/min]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T23:39:31+01:00
Oblicz:
7⅔- 6 ⅔*0,3²=23/3 - 20/3 *9/100=23/3 - 3/5= 115/15-9/15=106/15= 7 1/15
--------------------------------------------------------------------------------------
3,5*²/₅ + ⁷/₂₅:0,7= nie rozumiem co napisałeś =
=3 1/2 * 2/5 +7/25 * 10/7= 7/5 + 2/5 =9/5 = 1 4/5
--------------------------------------------------------------------------------------
(3√5-√5 )/4 ₋ (√5)/3 =½√5-⅓√5=(3/6)√5-(2/6)√5=(1/6)√5
--------------------------------------------------------------------------------------

(√3-2)(π+4)-2π√3=√3π+4√3-2π-8-2π√3=-π√3-2π-8

--------------------------------------------------------------------
12⁴/₅ *3¾-4 ⁴/₁₁ (*4⅛
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻= ja rozumiem to tak
1⅔*2⁴/₇

=[64/5 *15/4 - 45/11 * 33/8] / [5/3 818/7]= [ 48 - 135/8] / [30/7]= 249/8 * 7/30 = 1742/240 = 581/80= 7 21/80

------------------------------------------------------------------------
(1½+2⅔+3¾)*4 4/5
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
17-16½:2¹₅

=[(3/2+8/3+15/4)*24/5] /[17-33/2*5/11]= [(18/12+32/12+45/12)*24/5] /[(34/2)-(15/2)]=(18)/(29/2)=18* (2/29)=36/29
----------------------------------------------------------------------------------------
∛3⅜-(-3)²:1½
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
-2,5+1,75*(-1³/₇) rozwiązuje Ci jakby tylko pierwsza liczba z licznika była pod pierwiastkiem bo nic nie napisałeś

=[∛27/8 -9*2/3] / [ -5/2 + 7/4 * (-10/7)]= [3/2 - 6]/ [ -5/2 - 5/2]= [-9/2] /[-10/2]= -9/2 * -2/10= 9/10
------------------------------------------------------------------------

20g/cm³ = 20 * [0.001kg/ 0,000001m³]=20000 kg/m³
13q/ha [kg/m²] co to jest q ???
5m/s =5 *[ 0.001 km/0.0002777777778h] =18 km/h
0,16kg/m³= 0,16 * [1000g/1000000cm³]=0,00016 g/cm³
24t/km² = [q/ha] co to za jednostka q??
13km/min =13*[10000cm/60s]=2166,67 cm/s
9,05 t/dm³ =9,05 *[1000000g/0.001m³] =9050000000 g/m³
0,32kg/ha =0,32 *[1000g/10000m²]=0,032 g/m²
0,03cm/h =0,03[0.01m/60min]=0,000004999 m/min
1 5 1