46/27
f) __ C3H6 +__O2 -----> ___ Co2 + ____ Nazwa produktów :
g) __ C8H16 + __O2 ---> C + _____ Nazwa produktów :

51/29
Napisz równania produktów reakcji, za których pomocą można dokończyć przemian.


1 2
a) propyt ----> propen ----> propan

1 2
b) butyn ---> dichlorobuten ----> tetrachlorobutan


1-2 mają być nad szczałkami. Nie wiem do czego one są.Proszę o szybką pomoc bo mam to na jutro :|

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • skok
  • Rozwiązujący
2009-12-11T02:56:57+01:00
1) 2C3H6 + 9O2 -----> 6CO2 + 6H20 : dwutlenek węgla i woda
2)C8H16 + 4O2 ---> 8C + 8H20 : węgiel i woda
a) 1) C3H4 + H2 ----> C3H6
2) C3H6 + H2 ----> C3H8
b) 1) C4H6 + Cl2 ---> C4H6Cl2
2) C4H6Cl2 + Cl2 ---> C4H6Cl4
tez niewiem do czego sa te 2 i 1
1 5 1