3.Ciężar człowieka na Ziemi wynosi 800N. Oblicz ciężar tego człowieka na planecie o masie dwa razy mniejszej niż masa Ziemi i promieniu dwa razy większym niż promień Ziemi.

4.Oblicz jaką pracę należy wykonać aby ciało o masie 10kg przenieść z powierzchni Ziemi (ruchem jednostajnym) na wysokość równą z promieniem Ziemi. Promień Ziemi Rz=6370km a przyspieszenie ziemskie=9,8m/(s)2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:11:25+01:00
Q = 800 N
Q = Fg
M(masa Ziemi) = 5,98 × 10²⁴ kg
R = 6370000 m
m - masa typka
Q₁ - ciężar typka na tej innej planecie - nasza szukana
G - stała liczba z karty wzorów fizycznych
M - masa Ziemi z karty wzorów

Q = G × M × m/R²
Q₁ = G × ½ × M × m/(2 × R)² do obliczenia tego nie mamy tylko m więc przekształcamy pierwszy wzór, żeby mieć to m

m = Q × R²/G × M
m = 81,4 kg
teraz podstawiamy do drugiego wzoru to m

Q₁ = 6,67 × 10⁻¹¹ × ½ × 5,98 × 10²⁴ × 81,4/4 × 6370000²
Q₁ = 100 N

2)

W = Ep
W = m × g × R ze wzoru na energię pot. wysokością jest tu R
W = 10 kg × 9,8m/s² × 6370000m = 6,24 × 10⁸ J
choć może być inny wynik zależy czy ma być to liczone uproszczoną metodą czy nie, zakładam, że tą uproszczoną :P
3 2 3