1. Ile gram siarczanu VI sodu (Na2SO4) znajduje się w 300 cm3 roztworu o strężeniu
2 mol/dm3 ?
2. Oblicz stężenie molowe 30 % wodnego roztworu amoniaku (NH3), wiedząc, że gęstość tego
roztworu wynosi 0,89 g/cm3.
3. Zmieszano 2 roztwory tej samej substancji o stężeniu 10 % i 50 %, otrzymując 50g
roztworu 20 %. Oblicz masy roztworów, które zmieszano.
4. Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego, jeżeli
wiedomo, że można go sporządzić przez rozpuszczenie 1,7g kryształków kwasu
salicylowego w 100 cm3 etanolu o gęstości 0,8 g/ cm3

1

Odpowiedzi

2009-12-10T22:05:09+01:00
1.
Cm = 2 mol/dm3
Vr = 300cm3 = 0,3 dm3
Cm = n/Vr -> n = Cm x Vr
n = 2 mol/dm3 x 0,3 dm3 = 0,6 mola
1 mol Na2SO4 - 142g
0,6 mola - x
x = 25,2g

2.
d = 0,89 g/cm3
Cp = 30%
ms = 30 x 0,89 = 26,7g
n = m/M
n = 26,7g/17g = 1,57 mola
Cm = n/Vr
Cm = 1,57 mola/cm3

3.
Cp1 = 10%
mr1 = x
Cp2 = 50%
mr2 = 50-x
Cp3 = 20%
mr3 = 50g
10%x + 50%(50-x) = 20% x 50
0,1x + 25-0,5x = 10
-0,4x = -15
x = 37,5g
mr1 = 37,5g
mr2 = 12,5g

4.
ms = 1,7g
V = 100cm3
d = 0,8 g/cm3
d = m/V -> m = d x V
m = 0,8 g/cm3 x 100cm3 = 80g
masa roztworu = 1,7g + 80g = 81,7g
Cp = 1,7g/81,7g x 100% = 2,1%
7 2 7