Odpowiedzi

2009-12-10T21:59:22+01:00
Legendarne początki kultury chińskiej

Historia osadnictwa człowieka w Chinach sięga 5000 lat przed naszą erą, kiedy to na obszarze dzisiejszych Chin ukształtowały się wysoko rozwinięte kultury rolnicze. Legendarne początki Chin zostały opisane w II wieku przed naszą erą przed chińskiego starożytnego historyka Simy Qiana. Wedle legendy, cywilizację chińską założyło Trzech Czcigodnych władców Nieba, Ziemi i Ludzkości. Mieli ono władać Chinami od XXIX do XXIII wieku przed naszą erą. Następnie mieli przekazać władzę Pięciu Cesarzom, opisywanym jako władcy pełni mądrości, wielcy wynalazcy i innowatorzy. W chińskich legendach najważniejszą rolę odgrywa Żółty Cesarz Huang Di, uważany za wynalazcę pisma, kalendarza, kompasu i medycyny. Huang Di uważany jest za protoplastę pierwszej, nadal wpół legendarnej dynastii Xia, uważany jest za praojca wszystkich Chińczyków.

Kształtowanie się Cesarstwa Chińskiego

W rzeczywistości najstarszy ośrodek władzy państwowej wykształcił się po XIII wieku w dolinie rzeki Huang He, w okresie starożytnym Chiny rozbite były na szeregu rywalizujących ze sobą królestw. Najważniejszym starożytnym okresem dla Chin trwał od VIII do III wieku przed naszą erą. Wtedy też wykształciły się najważniejsze systemy filozoficzne i religijne wyznaczające drogę dla kultury chińskiej.

Od VIII do V wieku przed naszą erą trwał okres zwany Czasem Wiosen i Jesieni, od nazwy kroniki, której autorstwo przypisywane jest Konfucjuszowi. Był to czas walk pomiędzy ponad 200 chińskimi państewkami, dążącymi do konsolidacji i centralizacji władzy. W kolejnym okresie, zwanym Walczących Królestw, z ponad 200 państewek poprzedniej epoki pozostało tylko siedem, z których najsilniejsze, Qin, w 221 roku podbiło całe Chiny i utworzyło Cesarstwo, które trwało aż do 1911 roku.

2009-12-10T21:59:27+01:00
Wkrótce po pokonaniu Japończyków w 1945 r. wojna pomiędzy frakcjami rozgorzała na nowo. Pomimo faktu, iż Kuomintang uzyskał wsparcie finansowe m.in. Stanów Zjednoczonych, poprzez szerzący się nepotyzm i defraudacje, nie wykorzystał on szansy. Wkrótce Mao Zedong zdobył przewagę w konflikcie. Pierwszego października 1949 r. Komunistyczna Partia Chin na czele z Mao Zedong’iem ogłosiła powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (w skrócie ChRL). Ostatni przewodniczący Kuomintangu, wraz z ok. 2 mln mieszkańców oraz przy pomocy USA, uciekli na chińską wyspę Tajwan, który do 1971 r. uznawany był za przedstawiciela Chin w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W roku 1950 Chińska Republika Ludowa (ChRL) zawarła układ o przyjaźni i współpracy z ZSRR. Dwa kraje komunistyczne stały się dominującą siłą w regionie. Aby umocnić pozycję Chin, Mao Zedong rozkazał wkroczyć swoim wojskom i rozpocząć okupację Tybetu. W 1959 r. w tymże regionie wybuchło powstanie, krwawo stłumione przez wojska Mao Zedonga. Ponieważ część buntowników uciekło do sąsiednich Indii. W 1962 r. Chińska Republika Ludowa zaaranżowała 36 dniową wojnę z tym krajem, będącą w rzeczywistości pokazem siły.
3 4 3
2009-12-10T21:59:35+01:00
Państwo Chińskie na początku XX wieku było jednym z ostatnich państw na świecie z ustrojem monarchii absolutnej. Władzę sprawował wówczas cesarz z mandżurskiej dynastii Tsing.
W roku 1921 w Szanghaju z partii wyłoniła się frakcja komunistyczna, która ponad ideologię rewolucji robotniczej wynosiła hasła rewolucji chłopskiej. Przewodniczącym nowego ugrupowania został Mao Zedong (Mao Tse-tung)