Odpowiedzi

2009-12-10T22:30:35+01:00
Ponieważ:
*Adrian sagte nichts Weil war überrascht.
Adrian nic nie powiedział ponieważ był zaskoczony.
*Piotr ging Pfund erhalten, weil er nicht in der Schule
Piotrek poszedł po zeszyty, ponieważ nie było go w szkole
*Tom ist nicht gelernt, weil es nicht schleifen
Tomek się nie nauczył, ponieważ nie jest kujonem
*Fisch, stirbt Arthur, weil es in das Aquarium verschmutzt
Ryba Artura zdechnie ponieważ ma brudno w akwarium
*Tom greift nach einem kleinen Würmern, weil das Tier Würmer isst.
Tomek łapie małe robaki, ponieważ jego zwierze żywi się robakami.
Że:
*Marta nicht sagen, ein Lehrer, dass ihre Tasche ist ein Frosch.
Marta nie powiedziała nauczycielce że w jej torbie jest żaba.
*Jowita Kasi sagte, dass er schöne Schuhe hat
Jowita powiedział Kasi że ma ładne buty..
*Martha sagt, dass hat eine schöne Pantoffeln.
Marta twierdzi, że ma fajne kapcie.
*Der Lehrer meint, dass ein-und gelehrt.
Nauczycielka myśli że dobrze uczy.
*Sara glaubt, dass cool ist.
Sara myśli że jest fajna.

2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:58:34+01:00
Karl hat gesagt, dass er nie in Ruhe fernsehen kann.
(Karl powiedział, że nigdy nie może oglądać w spokoju telewizji.)

Große Kinder wissen meinstens, dass man regelmäßig lernen muss.
Duże dzieci najczęściej wiedzą, że muszą uczyć się regularnie.)

Kleine Kinder wissen selten, dass eine Stunde sechzig Minuten hat.
(Małe dzieci rzadko wiedzą, że godzina ma 60 minut.)

Die Lehrer sagen, dass man in der Schule nicht spielen darf.
(Nauczyciele mówią, że w szkole nie wolno się bawić.)

Wir wissen, dass sie auch fahren wollen.
(Wiemy, że oni też chcą jechać.)
____________
Ich kaufe mir meinstens CDs, weil ich Musikfach bin.
(Kupuję sobie najczęściej płyty kompaktowe, ponieważ jestem fanem muzyki.)

Max ist traurig, weil er eine Sechs in Chemie bekommen hat.
(Max jest zadowolony, ponieważ otrzymał 6 z chemii.)

Die Kinder gehen nicht gern in die Schule, weil man früh aufstehen muss.
(Dzieci nie chodzą chętnie do szkoły, ponieważ trzeba wstać wcześnie.)

Ich gehe nicht in die Schule, weil ich Fieber habe.
(ja nie ide do szkoły, ponieważ mam gorączke.)

Eva bleibt zu Hause, weil sie krank ist.
(Ewa zostaje w domu, ponieważ jest chora.)
2 1 2