Odpowiedzi

2009-12-11T09:09:13+01:00
Korzystamy ze wzoru Q= m*Cw*∆T ,
gdzie:
-Q - ciepło (energia) - ∆ T- przyrost temperatury ciała pobierającego ciepło lub ubytek
temperatury ciała oddającego ciepło,
- m - masa ciała pobierającego lub oddającego ciepło,
- Cw - ciepło właściwe.

dane:
m = 2kg
E = 18,4 kJ = 18400 J
ciepło właściwe aluminium wynosi ca =900 J/kg*K,

obliczenia:
18400 J = 900 J/kg*K * 2 * ∆T
18400 J = 1800 J/ K * ∆T

1800 J/ K * ∆T= 18400 J /: 1800 J/ K
∆T = 10, 2 K
co daje w przybliżeniu ∆T = 10 K to duże K to kelwin (jednostka temp. w układzie SI)

a 10 K = -263.15 ºC

więc ∆T = - 263.15 ºC

Odp. Ciepło właściwe aluminium wynosi 900 J/kg*K, ozn. to, że do 2kg musimy dostarczyć 18400 J energii, aby otryzmac temp. - 263.15 ºC