Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:07:04+01:00
Nić RNA jest bardzo podobna do pojedynczej nici DNA. Są jednak między nimi istotne różnice. Po pierwsze, cukier zawarty w RNA to ryboza, a nie deoksyryboza (ryboza zawiera grupę –OH w miejscu atomu wodoru deoksyrybozy). Po drugie, zamiast tyminy (t) RNA zawiera uracyl (u). Nici RNA mają różną długość: od około 100 do kilku tysięcy nukleotydów. Nukleotydy połączone są tak samo jak w DNA: grupa fosforanowa łączy atom węgla 5'-rybozy z atomem 3'-rybozy sąsiedniego nukleotydu.
Większość kwasów nukleinowych w komórce to RNA. Jest go 5 do 10 razy więcej niż DNA.
1 5 1
2009-12-10T22:08:54+01:00
DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy zbudowany z dwóch skręconych ze sobą nici tzw. podwójna helisa, występuje głownie w jadrze komórkowym.

RNA - jest to kwas rybonukleinowy zbudowany z jednej nici, występuje ono głownie w cytoplazmie i rybosomach, niewielka ilość w jadrze. W RNA zamiast tyminy występuje uracyl. Zadaniem RNA jest przeniesienie informacji na temat produkcji białek od DNA do rybosomów.