Odpowiedzi

2009-12-10T22:07:55+01:00
Ignacy Paderewski był politykiem , premier Polski, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie.
2009-12-10T22:09:49+01:00
Ignacy Paderewski założył Komitet Pomocy Polskim Ofiarom Wojny z siedzibą wVevey w Szwajcarii oraz Polish Relief Fund wLondynie po wybuchu I wojny światowej a potem reprezentował w USA paryski Komitet Narodowy Polski.