Odpowiedzi

2009-12-10T22:06:30+01:00
Enzymy restrykcyjne


Pod względem typu nacięć endonukleazy restrykcyjne wykazują dużą różnorodność. Przecięcie nici DNA może generować powstawanie: (a) lepkich końców 5', (b) lepkich końców 3' lub (c) tzw. tępych końców:

(a) EcoRI 5' G¯AATTC 3'

3' CTTAA­G 5'
1 5 1