Odpowiedzi

2009-12-11T08:48:39+01:00
Fc = k(stała z karty wzorów fizycznych) × q²/r² 10cm = 0,1m
Fc = 8,99 × 10⁹ × (5 × 10⁻⁵C)²/0,1m²
Fc = 2247,5 N