Znajdź w słowniku języka polskiego wyrazy : wolontariat, hospicjum.
Wyjaśnij pisemnie ich znaczenie. Wymień także obowiązki wolontariuszy. Jest to zadanie 1 ze strony 116 . Podręcznik do 1 gimnazjum Nowa Era Słowa na Czasie ...

HELP !!
DAJE NAJ !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:14:57+01:00
Wolontariat -> dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Hospicjum - instytucja opieki nad nieuleczalnie chorymi funkcjonująca w ramach systemu opieki zdrowotnej.Obowiązki wolontariusza:
· praca na rzecz domów: opieki społecznej, samotnej matki, dla kobiet doświadczonych przemocą w rodzinie;

· troska o samotnych i cierpiących pozostających w swych domach rodzinnych;

· świadczenie pomocy niepełnosprawnym znajdujących się w specjalnych zakładach wychowawczych lub w rodzinach;

· współpraca z wychowawcami więzień, wspieranie procesów reedukacyjnych zwłaszcza dla młodocianych;

· organizowanie odpowiednich klubów pomocowych dla ludzi doświadczonych chorobą alkoholową czy narkomanią oraz ich rodzin;

· pomoc świadczona na rzecz funkcjonowania kuchni dla ubogich lub też społeczno – charytatywnie funkcjonujących gabinetów lekarskich dla biednych;

· współpraca z Caritasem lub też z innymi do tego upoważnionymi instytucjami społecznymi; pomoc w postaci (datków pieniężnych, sprzedaż świec wigilijnych jak też organizowanie kwest, koncertów i bal charytatywnych);

· tworzenie przedszkoli parafialnych lub osiedlowych dla dzieci z ubogich rodzin lub rodzin patologicznych;

· tworzenie parafialnych i osiedlowych centrów (oratoriów) dla biednych dzieci i młodzieży z ciepłymi posiłkami dla nich;

· organizowanie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i prawnego dla ludzi biednych;

· świadczenie pomocy na rzecz dzieci nie mogących uczestniczyć w szkolnym procesie edukacyjnym poprzez ich odwiedzanie i pomoc w nauce;

· organizacja dobrze funkcjonujących bibliotek środowiskowo-lokalnych i wspieranie czytelnictwa;

· organizowanie darmowych kursów dokształceniowych dla bezrobotnych i biednych;

· organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w małych wioskach i miasteczkach.
10 4 10
2009-12-10T22:16:39+01:00
Wolontariat-nieodpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności, czy organizacji.
hospicjum-zakład opieki zdrowotnej zapewniający całościową opiekę nad chorym w terminalnym okresie choroby; w średniowieczu nazwa „hospicjum” była używana na określenie miejsc schronienia dla znużonych i chorych podróżnych powracających z pielgrzymek.
wolontariusz musi pomagać innym bezpłatnie
2 4 2