1.
Mg(OH)2 + ..... --> MgCl2 .....
KOH + ..H3PO4 --> ..........
2.
Podaj nazwy soli :
Mg3(PO4)2
AlCl3
Cu(NO3)2
3.
Przedstaw równania reakcji zobojętniania zapisem cząsteczkowym ,jonowym i skróconym jonowym : Mg(OH)2 , H2SO3
4.
Przedstaw równania cząsteczkowe ,jonowe i skrócone jonowe : Zn ,H2SO4
5.
Nazwij ,napisz ,uzgodnij i opisz reakcje otrzymywania chlorku wapnia w reakcji otrzymywania tlenku metalu z kwasem

PROSZĘ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:16:27+01:00
1.
Mg(OH)2 + 2HCl -> MgCl2 + 2H2O
3KOH + H3PO4 -> K3PO4 + 3H2O

2.
Mg3(PO4)2 fosforan (V) magnezu
AlCl3 chlorek glinu
Cu(NO3)2 azotan (V) miedzi

3.
Mg(OH)2 + H2SO3 -> MgSO3 + 2H2O
Mg2+ + 2OH- + 2H+ + SO3 2- -> Mg2+ + SO3 2- + 2H2O
OH- + H+ -> H2O

4.
Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2
Zn + 2H+ + SO4 2- -> Zn2+ + SO4 2- + H2
Zn + 2H+ -> Zn2+ + H2

5.
CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O
tlenek wapnia reaguje z kwasem solnym, otrzymujemy chlorek wapnia i wodę