1.Zamień na liczbę mnoga wszystko co się da:
a) It's that lady's hat.
b) My watch is gold.
c) Is this her child?

2. Zastąp podrkeslone wyrazy odpowidnimi zaimkami.

a) How are THE BLACKS TODAY?
b)JOHN'S car is rather good.
c) I AND YOU are Polish

3. zadaj pytania tak , ale podrkeślone wyrazy były odpowiedzią

a)Robert is TWENTY-TIVE
b)It's MY GRANDMOTHER'S
c)My socks ale WHITE.
d)They're UNDER THE BED.
e) NO, SHE IDN'T BUSY.

4.Przetłumacz na język angielski
1.Od kogo jets ten list?
2.Przepraszam Panią, czy to jest Pani córki?
3.Nie one są Oani Parkerowej.
4.Czy Pan Jackson jest zmęczony?
5 - Dziękuje bardzo - Nie ma za co.
6. Żona OPana wilsona jest teraz w pracy

1

Odpowiedzi

2009-12-10T22:23:15+01:00
1.Zamień na liczbę mnoga wszystko co się da:
a) They`re that lady's hats.
b) My watches are gold.
c) Are those her children?

2. Zastąp podrkeslone wyrazy odpowidnimi zaimkami.

a) How are they?
b)His car is rather good.
c) We are Polish

3. zadaj pytania tak , ale podrkeślone wyrazy były odpowiedzią

a)How old is Robert?
b)Whoese is this?
c)What colour are your socks?
d)Where are they?
e)Is she busy?

4.Przetłumacz na język angielski
1.Who does this letter come from?
2.Excuse me, is this your dother`s?
3.No, they`re Oani Parker`s
4.Is Mr Jackson tired?
5 - Thank you so much- You`re welcome
6. Mr Wilson`s wife is at work now.