Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T22:12:56+01:00
Społeczeństwo globalne oznacza istnienie na całym globie tych samych struktur , wysoki stopień rozwoju cywilizacyjnego, zacieranie granic pomiędzy państwami, działalność wielkich korporacji o zasięgu ogólnoświatowym
2009-12-10T22:20:16+01:00
Postemp naukowo- techniczny w dziedzinie telekomunikacji pozwala na postawienie chipotezy o mozliwości powstania społeczenstwa globalnego czyli
wspólnoty wszystkich ludzi zamieszkujących ziemie>
Jednym z twórców koncepcji był kanadyjsi socjolog Herbert Marshall Mcluhan.