Zad1
Kierowca samochodu osobowego jadącego po prostej drodze z szybkością v=108km/h zobaczył przeszkodę w odległości s=60m i rozpoczął gwałtowne hamowanie. Czy samochód zdążył zatrzymać się przed przeszkodą, jeżeli współczynnik tarcia kół o jezdnię wynosi f=0,654??

Proszę o poprawne rozwiązanie i nie wypisywanie głupot!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-07T14:43:42+02:00
Zad 1
Dane:
V=108km/h=108000m/3600s=30m/s
S=60m
f=0,654

rozwiązanie:
1/2mV²=T*S a T=mgf
1/2mV²=mgfS
S=0,5V²/gf
S=0,5*1296/(9,81*0,654)
S=101.00m
2 2 2
  • Użytkownik Zadane
2009-09-07T14:58:48+02:00
Danee:

V=108km/h=108000m/3600s=30m/s
S=60m
f=0,654

Roozwiązaniee:

1/2mV²=T*S a T=mgf
1/2mV²=mgfS
S=0,5V²/gf
S=0,5*1296/(9,81*0,654)
S=101.00m
4 1 4
  • Użytkownik Zadane
2009-09-07T15:19:38+02:00
V=108km/h=30m/s
s=60m
f=0,654
T-siła tarcia
T=Fg*f= mgf
g=10m/s²

½mV²=W
½mV²=T *s
½mV²= mgfs
½V²=gfs
s=450/65,4=68,8m
nie zdązy
4 3 4