Odpowiedzi

2009-12-10T22:25:19+01:00
Masz 100 dm3 amoniaku odmierzonego w warunkach normalnych (22,4 dm3).
Liczysz liczbę moli ze wzoru n = V/Vo : n = 100 dm3/22,4 dm3 = 4,46 mola.
Liczysz masę 4,46 mola amoniaku, wiedząc, że 1 mol amoniaku wynosi 17 g (1 atom azotu - 14g + 3 atomy wodoru - 3x1g).
4,46 x 17 = 75,82g
1 dm3 wody to 1000g wody.
Liczysz masę roztworu: masa substancji + masa wody: 75,82g + 1000g = 1075,82g
Liczysz stężenie procentowe ze wzoru: masa substancji/masa roztworu x 100%
Cp = 75,82 g/1075,82g x 100% = 7,05%