PROSZE O JAKIEŚ OBLICZENIA BO POTRZEBNE MI NA ZALICZENIA Z MATEMATYKI:(

W klasie jest 16 dziewczyn i 14 chłopców. Dwie losowo wybrane osoby będą reprezentowały klasę jako kibice rozgrywek
szkolnych w siatkówce. Sporządźź drzewo tego doświadczenia losowego i oblicz proawdopodobieństwo tego doświadczenia
losowego i oblicz prawdopodobieństwo:
a) zdarzenie A że kibicami będą 2 dziewczyny
b) zdarzenie B że kibicami będą 2 chłopcy
c) zdarzenie C że kibicami będzie 1 dziewczyna i 1 chlopiec

2

Odpowiedzi

2009-12-10T22:27:58+01:00
Drzewo dzienlimy na dwie części pierwasze dziewczyny potem chłopcy .. przy gałęziach piemy :
Dziew: 1/16
Chłop.: 1/14
potem od dziewczyn znowy dwie gałęzie i piszemy dziewczyny chłopcy.. a przy gałęziach:
Dziew: 1/15
chlop: 1/13

a) P(A)= 1/16 *1/15 * 15= 1/16
b) P(B)= 1/14* 1/13 * 13= 1/14
2 3 2
2009-12-11T00:30:51+01:00
Jest 14 chłopców, 16 dziewczynek, klasa liczy 30 osób.
Więc na początek rozpisujemy pierwsze losowanie, odpowiednio:
(14/30 wylosowanie chłopca
(16/30 wylosowanie dziewczynki
w drugim losowaniu od chłopca:
(13/29 wylosowanie chłopca
(16/29 wylosowanie dziewczynki
w drugim losowaniu od dziewczynki:
(14/29 wylosowanie chłopca
(15/29 wylosowanie dziewczynki

a) A-wylosowanie 2 dziewczynek
P(A)=16/30 * 15/29 = 8/29
b) B-wylosowanie 2 chłopców
P(B)=14/30 * 13/29 = 91/435
c) C-wylosowanie 1 dziewczynki i jednego chłopca
P(C)= (14/30 * 16/29) + (16/30 * 14/29) = 224/435
2 5 2