Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T13:57:02+01:00
CH3-CH2-CHO + 4O2 -> 3CO2 + 3H2O

1 mol propanalu -> 4 molami O2
1 mol propanalu-> 22,4 dm3
4 mole O2 ->4*22.4=89.6 dm3

22,4 dm3 propanalu------> 89,6 dm3 O2
1 dm3 propanalu----------> x dm3 O2
x=4 dm3 O2
do spalenia 1 dm3 propanalu potrzeba 4 dm3 tlenu
zawartosc tlenu w powietrzu to ok 21% więc potzreba 5 razy więcej powietrza:
4*5=20 dm3 powietrza do spalenia 1 dm3 propanalu

CH3-C(O)-CH3 + 4O2-> 3CO2+ 3H2O

1 mol propanonu------> 4 molami O2
1 mol propanonu-> 22,4 dm3
4 mole O2--------->89,6 dm3

22,4 dm3 propanonu--------->89,6 dm3 O2
1 dm3 propanonu-------------> x dm3 O2
x=4 dm3
i tak samo jak wyżej
do spalenia 1 dm3 propananonu potrzeba 5*4 dm3= 20 dm3 powietrza

w sumie do saplenia tych par potrzeba 40 dm3 powietrza