Witam!
Dam 25 punktów jeżeli ktoś mi dokładnie wytłumaczy co mam wpisać w te trzy zadania wraz z obliczeniami.
Proszę też o wzór do obliczeń-o ile taki jest...

Oto ZADANIA:

1.
Na mleku widnieje napis 2%.Co to oznacza?Ile wynosi masa tłuszczu, jeżeli w 200 g mleka znajduje się 196 g wody?

2.
Oblicz stężenie procentowe roztworu, jeżeli w 0,3 kg roztworu znajduje się 30 g cukru.

3.
Do 200 g roztworu 20 procentowego dodanego 40 g soli.
Oblicz stężenie procentowe nowego roztworu.

2

Odpowiedzi

2009-12-10T22:29:38+01:00
1.
Oznacza to, że 2% całej masy mleka zajmuje tłuszcz.
masa mleka = 200g
masa wody = 196g
2% x 200g = 4g

2.
masa roztworu = 0,3kg = 300g
masa substancji = 30g
Cp = 30g/300g x 100% = 10%

3.
masa roztworu 1 = 200g
stężenie roztworu 1 = 20%
dodana sól = 40g
masa roztworu 2 = 200g + 40g = 240g
masa soli 1 = 20% x 200g = 40g
masa soli po dodaniu = 40g + 40g = 80g
Cp = 80g/240g x 100% = 33,3%
  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T22:42:23+01:00
Wzór:
Cp - stężenie porcentowe (procent danej substancji)
ms - masa substancji rozpusczonej
mr - masa roztworu (sumy masy substancji rozpuszczonej i masy rozpuszczalnika)
Cp = ms/mr *100%

1.Napis 2% oznacza, że 2% masy całej substancji stanowi tłuszcz.
Cp = 2%
mr = 200g
Cp = ms/mr *100% |* mr :100%
ms = Cp *mr :100%
ms = 2% *200g :100% = 4g
2.
ms=30g
mr=0,3kg=300g
Cp = ms/mr *100%
Cp = 30g/300g * 100% = 10%
3.
Cp1 = 20%
mr1=200 g
ms2 = 40g
mr2 = mr1+ms2 = 200 g + 40g = 240g
Cp = ms/ mr * 100% |* mr :100%
ms = Cp * mr :100%
ms1 = Cp1 * mr1 : 100% = 20% * 200 g : 100% = 40g
Cp2= (ms1+ms2) / mr2 * 100%
Cp2 = (40g + 40g) / 240g * 100% = 80g / 240g * 100% = 33,3%