Zapisz odpowiednie działania i wykonaj obliczenia
liczba o 3,5 mniejsza od sumy 6,7 i 2,3
liczba 3 razy większa od różnicy liczb 2,2 i 0,3
suma liczb 20 razy większa od 1,3 i iloczynu liczb 0,7 i 0,2
Iloraz liczby 10 przez 0,2 zwiększony dwukrotnie

Który to rok???
MCMXXVI
MCDXVIII
MCMI
MDCCXLIX
MCCCXLVIII
MCCCLXIV.

2

Odpowiedzi

2009-09-07T14:53:00+02:00
Liczba o 3,5 mniejsza od sumy 6,7 i 2,3=6,7+2,3-3,5=5,5
liczba 3 razy większa od różnicy liczb 2,2 i 0,3=(2,2-0,3)*3=1,9*3=5,7
suma liczb 20 razy większa od 1,3 i iloczynu liczb 0,7 i 0,2 =20*1,3+0,7*0,2=26+0,14=26,14
Iloraz liczby 10 przez 0,2 zwiększony dwukrotnie=10/0,2*2=100

Który to rok???
MCMXXVI=1926
MCDXVIII=1418
MCMI=1901
MDCCXLIX=1749
MCCCXLVIII=1348
MCCCLXIV.
2 5 2
2009-09-07T14:53:17+02:00
6,7+2,3-3,5= 5,5
20(2,2-0,3)= 38
20*1,3+0,7*0,2= 26+0,14=26,14
2(10:0,2)= 100


1926
1418
1901
1749
1348
1364
3 2 3