Podczas pobytu na kursie językowym w Niemczech jednym z Tematów waszych zajęć jest ochrona środowiska naturalnego. Twój kolega twierdzi , że zagrożenie środowiska nie jest poważnym problemem.

- Nie zgódz się z jego opinią
- Przedstaw argumenty przemawiające za twoim zdaniem
- Opisz , w jaki sposób ty i twoja rodzina przyczyniacie sie do ochrony środowiska

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T22:54:32+01:00
Nie zgadzam się z Twoją opinią. My zagrażamy środowisku. Zwierzęta i rośliny umierają przez nasze czyny.Musimy pomagać przyrodzie.Powinniśmy sortować śmieci,nie wyrzucać śmieci do lasu i nie zanieczyszczać wody. Moja rodzina zawsze bierze udział w akcjach ratujących środowisko. Ty powinieneś pomagać przyrodzie.

Ich nicht einverstanden sein mit deiner Meinung. Wir drohen einer Umwelt. Die Tiere und die Pflanzen sterben durch unsere Taten. Wir müssen der Natur helfen. wir sollen Müll trennen, die Abfälle nicht zu einem Wald hinauswerfen und Wasser nicht verunreinigen. Meine Familie beteiligt an den naturwissenschaftlichen Aktionen .Du sollst der Natur helfen
4 3 4