Odpowiedzi

2009-12-10T22:48:49+01:00
Zad.2
3²+x²=5²
9+x²=25
x²=16
x=4

3²+y²=(√34)²
9+y²=34
y²=25
y=5

P=[(5+4)*3]/2=[9*3]/2=27/2=13,5

13,5 > 13

Odp: Tak pole trójkąta jest większe od 13.
1 5 1
2009-12-10T22:55:11+01:00
Zad.2

Z TW. PITAGORASA

X²+3²=5²
X²+9=25
X²=16
X=4

Z TW. PITAGORASA
√34²= Y²+3²
34=Y²+9
Y²=25
Y=5
|AB|=Y+X=5+4=9

Pt= 9*3/2=13.5

ZAD.3
1 ODCINEK=2,4
p1=4,8*4/2=9.6
P2=2,4*4/2=4.8
Pf=P1+P2=4,8+9,6=14,4

ZAD.4

OB=230
230-(100+60)=70(m)
P=14a=1400m²
P=70*h/2
1400=70h/2
h=40(m)

zad.9
|CP|=40m
|DP|=20m
Pkwadratu=40²=1600(m²)
Ptrójkąta=Pkwadratu=Ptrapezu

Ptrojkąta=40*a/2
1600=40a/2
a=80m

Ptrapezu=(a+b)*h/2
1600=(a+20)*40/2
1600=(a+20)*20
1600=20a+400
1200=20a
a=60(m)

|AB|=60+40+80=180(m)

|BC|²=40²+80²
|BC|²=1600+6400
|BC|²=8000
|BC|=ok.89m

|CD|=60m

|DA|²=40²+40²
|DA|²=3200
|DA|=ok. 57m1 5 1
2009-12-10T22:58:38+01:00
Zad2
podstawa tego trójkąta po prawej stronie ma 4 ( bo to trójkąt egipski ), a podstawa tego po lewej to x
x2= 34-9
x2=25
x=5

podstawa całego trójkata = 9
p= 9*3/2
P=13,5 CM 2


ZAD3
podstawa trójkąta to 3/5 z 12
a wysokośc 4
pole = 4* 7,2 :2
pole = 14,4 cm2

zad4
Dolna podstawa trójkąta to 230 - 100 -60 = 70m
a pole = 1400m2
pole = podstawa * wysok. :2
1400m2= 70m *x :2
2800m2=70m*x /:70
40m= x

stoi w odległości 40m


1 5 1