KONSTRUKCJE

Pierwszy typ zdań warunkowych (First Conditional)
• if + Present Simple + WILL + bezokolicznik
• WILL + bezokolicznik + if + Present Simple

Drugi typ zdań warunkowych (Second Conditional)
• if + Past Simple + WOULD + bezokolicznik

Trzeci typ zdań warunkowych (Third Conditional)
• if + had + III forma + would have + III forma

!!! ZADANIE:
W każdym zdaniu rozpoznaj jaki to typ zdań warunkowych (pierwszy, drugi lub trzeci). Czasowniki w nawiasie wstaw (przetłumaczone) w odpowiedniej formie.
• We (pójdziemy) swimming if the water (nie będzie) cold.
• (Gdybym miał) a car I (zawiózłbym) her to the airport now.
• Jill (chodziłaby) to school last week (gdyby nie była) ill.
• She (zostanie) in bed if she (będzie miała) fever.
• What salary he (dostałby) if he lived in Manchester?
• (Gdyby było) warm last Sunday (pojechalibyśmy) to the seaside.
• They (pójdą) walking if the sun is shining.
• I wouldn't let her play in the street (gdyby była) my daughter.
• He would have beaten my (gdyby mój ojciec nie przyszedł).
• (Gdybym był) Peter (rzuciłbym) smoking at once!
• (Gdyby Mark miał) money he (kupiłby) a sports car a long time ago.
• I (nie musiałbym) to sent the letter yesterday (gdybyś powiedział) me everything.

PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE! :) Z GÓRY DZIĘKI :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:53:06+01:00
• We will go swimming if the water isn't cold. (1)
• If I had a car I would drive her to the airport now. (2)
• Jill would have gone to school last week if she hadn't been ill. (3)
• She will leave in bed if she has fever. (1)
• What salary would he get if he lived in Manchester? (2)
• If it had been warm last Sunday we would have gone to the seaside. (3)
• They will go walking if the sun is shining. (1)
• I wouldn't let her play in the street if she was my daughter. (2)
• He would have beaten me if my father hadn't come. (3)
• If I were Peter I would give up smoking at once! (2)
• If Mark had money he would buy a sports car a long time ago. (2)
• I wouldn't have had to send the letter yesterday if you had told me everything. (3)


W nawiasach numer typu zdań warunkowych :)
1 5 1