Daję 50 punktów za zadanko no i oczywiścię daję ,,najlepszą odpowiedź'' oczywiścię jeżeli zrobicie to prawidłowo, zalecając się do tego zadania:

Dział: Cytaty i cytowanie.
Sprawdź w dostępnych ci źródłach (np. internet, słownik cytatów), w jakich okolicznościach zostały wypowiedziane zamieszczone poniżej słowa, co oznaczają i kto jest ich autorem. Zebrane informacje zapisz zgodnie z poznanymi zasadami.


a) alea iacta est
b) eureka!
c) wiem, że nic nie wiem
d) człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce
e) carpe diem
f) cogito ergo sum
g)a jednak się kręci!
h) niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!

Informacje z działu:
- cytowana wypowiedź musi być logicznie, treściowo i tematycznie związana z tekstem, w którym się pojawia.
- cytaty przytaczamy wiernie, bez zniekształceń.
- każdy cytat powinien mieć wprowadzenie.
- należy podać źródło cytatu (imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu).
- przytaczany tekst nie powinien być zbyt długi (przytaczany tekst możemy skrócić, zaznaczając miejsce skrótu wielokropkiem w nawiasie).

1

Odpowiedzi

2009-12-10T22:54:59+01:00
H) Jan Paweł II, podczas 1 pielgrzymki do Polski, i to miło ozanczać tyle co niech spłyną nasz naród łaski Ducha Świętego
g) Galileusz po opracowaniu teorii heliocentrycznej
f) Kartezjusz, myślę więc jestem, jego filozofia życiowa
e) rzymski poeta liryczny Horacy, chwytaj dzień, nie pytaj o to, co przyniesie jutro, utwór zawarty w jego Pieśniach
d) Przez Terencjusza użyte w sensie ironicznym.
c) Sokrates, świadomość, że jeśli czegoś nie wiem, to znaczy, że posiadam wiedzę o własnej niewiedzy.
b) Archimedes, wydał to słowo wychodząc z wanny, odkrywszy prawo fizyczne nazywane w podręcznikach prawem
Archimedesa.
a) Juliusz Cezar wypowiedział 10 stycznia 49 r. p.n.e., podczas przekraczania wraz ze swoją armią rzeki Rubikon
157 3 157