Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:44:33+01:00
Dwuwładza jest jak są dwa ośrodki władzy.
Pokój brzeski między Zakonem Krzyżackim a Polską i Litwą z dnia 31 XII 1435 roku.
3 3 3
2009-12-10T22:46:52+01:00
1. wladza która zostaje przejęta przez dwóch dyrektorów
2. to chyba nie pojęcie... nie mam odpowiedzi
2 4 2
2009-12-11T00:54:26+01:00
Traktat brzeski-podpisany został w Brześciu 3 marca 1918 roku,pokojowy traktat między Niemcami i Austrio-Węgrami.
4 5 4