Odpowiedzi

2009-12-10T23:15:13+01:00
Temat : Wojna Koreańska
W czasie wojny Korea była okupywana przez Japonie dopiero w 45 r.okupacja skończyła się dzięki interwencji Amerykańskiej i Radzieckiej w 48r.Utworzona dwa państwa na północną Republikę Ludowo Demokratyczną a na południu Republikę Koreańską .Przywódca K RLD postawił na zbrojenia wiosną 50 r. uzyskał zgodę od ZSRR i CHRL na atak na Koreę południową .Działania zbrojne rozpoczęły się w czerwcu tego roku .Korea południe prosiła o pomoc ONZ .Wojska ONZ zepchały wojska Korei północnej na północ.Reżim komunistyczny uzyskał pomoc tzw ochotników Chińskich ( ok.1 mln ) Doprowadziło to do wojny pozycyjnej dopiero w 51 r.po śmierci Stalina ZSRR wstrzymał pomoc wojskową i w lipcu podpisał zawieszenie broni .Granica między obu państwami po dzień dzisiejszy przebiega wzdłuż 38 równoleżnika.

T: Rewolucja na Kubie
Do roku 59 Kuba znajdowała się pod silnym patronatem Stanów zjednoczonych .Dotychczasowe rządy były nastawione po ......( Batysta )Mafia Amerykańska wybudowała na terenie na terenie Kuby sieć luksusowych hoteli i kasyn .W krajy tym była ogromna dysproporcja między bogatymi a biednymi obywatelami .Bogata była tylko mała grupka trzciny cukrowej i tytoniu .W państwie nie inwestowano w oświatę ani służbę zdrowia Fidel Castro studiował w Europie zachodniej i tam zetkną się z teorią komunizmu .Po powrocie na Kube utworzył Ruch 26 lipca .Dnia 1 stycznia 1959 roku rewolucjoniści przeprowadzili zamach stanu i wprowadzili na Kubie komunizm .W pierwszej kolejności pozbawiono majątków Amerykanów .Rząd Amerykański zorganizował i wprowadził embargo Związek Radziecki obiecał pomoc komunistom jeśli zgodzą się na rozmieszczenie wyrzutni rakiet .Zaniepokojeni Amerykanie wysłali swoje okręty dokonując blokady wyspy