Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T23:02:16+01:00
Dwuwładza to jednoczesne istnienie dwóch ośrodków władzy w państwie lub na danym terenie.
Przez setki lat Rosją rządził w zasadzie jeden człowiek - car. Obalenie caratu sprowokowało niespotykany w historii Rosji rozkwit życia politycznego. Ujawniały się działające dotychczas w podziemiu partie, w całym kraju odbywały się mityngi i zebrania różnych ugrupowań. Po abdykacji cara Mikołaja II formalną władzę w Rosji przejął tzw. rząd tymczasowy, na którego czele stanął początkowo liberalny polityk, książe Gierogij Lwow. Równocześnie z Rządem Tymczasowym powstała druga, utworzona oddolnie struktura władzy - Rady Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich. W Rosji powstała faktyczna dwuwładza. Jednocześnie bowiem (i w dobrej zgodzie ze sobą) istniała zarówno wybrana jeszcze za rządów cara Duma Państwowa (i powołany formalnie przez nią Rząd Tymczasowy) i Rady Delegatów.
System dwuwładzy funkcjonował w Rosji do października 1917r. W nocy z 6 na 7 listopada doszło do przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików (według kalendarza juliańskiego był to październik). Obalili oni Rząd Tymczasowy w Piotrogrodzie. Władza przeszła w ręce Rady Komisarzy Ludowych.
4 2 4