1.... Trójkąty ABC i A'B'C' są podobne. Oblicz skalę podobieństwa i długości pozostałych boków trójkątów, jeżeli |AB|=3/4, |CB|=1, |A'C'|=4

2.... W trójkącie prostokątnym ABC kąt B ma miarę 30* (stopni), a w trójkącie prostokątnym DEF miara kąta D wynosi 60* (stopni). Czyt te trójkąty są podobne? Odpowiedź uzasadnij..

3.... Długość boków prostokąta ABCD są równe 30cm, 15cm. Oblicz pole prostokąta podobnego po prostokąta ABCD w skali k=2/3

4.... Dany jest prostokąt o bokach 16,5cm i 18cm. Obwód prostokąta podobnego do danego jest równy 23cm. Oblicz długość boków prostokąta podobnego i skale.

1

Odpowiedzi

2009-12-10T23:31:07+01:00
2.... W trójkącie prostokątnym ABC kąt B ma miarę 30* (stopni), a w trójkącie prostokątnym DEF miara kąta D wynosi 60* (stopni). Czyt te trójkąty są podobne? Odpowiedź uzasadnij..

te trójkąty są podobne zasadą podobieństwa trójkątów kk(ką-kąt)
jeżeli trójkąt jest prostokątny to jeden z kątów ma 90stopni drugi 30 stopni i analogicznie trzeci 60 stopni
30*=30*
60*=60*
* - stopień

3.... Długość boków prostokąta ABCD są równe 30cm, 15cm. Oblicz pole prostokąta podobnego po prostokąta ABCD w skali k=2/3

A'B'/AB = 2/3
A'B'/15 = 10/15
A'B'=10cm
B'C'/BC=2/3
B'C'/30=2/3
B'C'/30=20/30
B'C'=20cm

10*20=200cm²

4.... Dany jest prostokąt o bokach 16,5cm i 18cm. Obwód prostokąta podobnego do danego jest równy 23cm. Oblicz długość boków prostokąta podobnego i skale.
oczywiscie wszystko w cm.;]
16,5*2 + 18*2 = obw1 - czyli obw. pierwszego
obw1=69
23/69 = 1/3=k
x-długość boku drugiego prostokąta
x/16,5 = 1/3
3x=16,5
x= 4,5

y- drugi bok drugiego prostokąta
y/18=1/3
3y=18
y=6
juz;d
4 2 4