Odpowiedzi

  • Jck
  • Początkujący
2009-12-10T23:09:59+01:00
Reforma rolna rodziła się w bólach. Powodem tego był przede wszystkim brak woli politycznej elit rządzących. W Polsce istniał olbrzymi głód ziemi, a pod koniec I wojny św. nastroje na wsi uległy radykalizacji. Już 10 VII 1919 r. Sejm Ustawodawczy przyjął uchwałę (nie ustawę) o zasadach reformy rolnej. Ustawę o reformie rolnej uchwalił sejm 15 VII 1920 r., w szczytowym okresie ofensywy bolszewickiej. Miała ona zachęcić chłopów do obrony ojczyzny. Ustawa zakładała przymusową parcelację majątków ponad 180 400 ha na różnych obszarach państwa (ponad 60 ha w okręgach przemysłowych i podmiejskich) oraz odszkodowanie w wysokości połowy rynkowej ceny ziemi. Ustawa ta nie była wykonywana, gdyż uchwalona w marcu 1921 r. konstytucja RP gwarantowała prawo własności, co stało w sprzeczności z niepełną rekompensatą przewidywaną w reformie rolnej (a więc Sejm uchwalił bubla ustawodawczego). Ostatecznie, w wyniku długich przetargów i ustaleń paktu lanckorońskiego (1923), kompromisową ustawę o reformie rolnej przyjęto 28 XII 1925 r. Zakładała ona dobrowolną parcelację majątków ponad 180 ha , w województwa wschodnich było to 300 ha, majątki uprzemysłowione 700 ha, w okręgach przemysłwych i podmiejskich ponad 60 ha, po cenach rynkowych ziemi. Ogółem w okresie międzywojennym rozparcelowano ponad 2,5 mln ha ziemi, ale i tak nadal na wsi pozostał problem głodu ziemi wśród chłopów.
3 2 3