1. Najdalej na północ i południe położonymi miastami woj. wielkopolskiego są:
Złotów (53" 30' N, 17" E) i Kępno (51" N, 18" E)
Natomiast na krańcu wschodnim i zachodnim leżą:
Międzychód (52" 30' N, 16" E) i Kolsk (52" 10' N, 18" 30'E).

a) oblicz rozciągłość południkową tego województwa w stopniach i km.

b) oblicz rozciągłość równoleżnikową województwa w stopniach. jaka jest różnica czasu słonecznego między Międzychodem a Kolskiem?

c) w którym z tych miast Słońce wschodzi najpóźniej?3. Wymień przynajmniej trzy typy jezior występujących w Polsce oraz dobierz do typu jeziora odpowiedni przykład.

4. Połącz w pary strukturę geologiczną i miejsce występowania w Polsce.
a) - platforma prekambryjska
-platforma paleozoiczna
-obszar fałdowań kenozoicznych (alpejskich)

b) -południowo-zachodnia część Polski
-północna część Polski
-północno-wschodnia część Polski
-południowo-wschodnia część Polski

5. Nocna bryza morska to wiatr wiejący od lądu do morza. Gdzie znajduje się wyż baryczny?

6.
a) Mapa w skali 1 : 5 000 000.
Linia kolejowa ma długość 200km. Jaką ma długość na tej mapie?

b) Mapa w skali 1: 300 000.
Rzeka ma długość na tej mapie 8cm. Jaką ma długość w terenie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:00:34+01:00
A)rozciągłość południkowa=53"30' -51"= 2"30'
b)równoleżnikowa=18"30'-16"=2"30' ;2" ; 10 min
c)w międzychodzie [chyba]

zad3
jeziora rynnowe:Hańcza
cyrkowe:Morskie Oko
przybrzeżne:Łebsko
zad4
platforma prekambryjska-północno wschodnia częśćPolski
obszar fałdowań kenozoicznych-poludniowo wschodnia czesc Polski
zad5
nad lądem
zad6
a)1:5000000
1cm-50km
50km:200km=0,4km
b)1:300000
1cm-0,3km
8cm-x
0,3razy8=2,4 km