1.Jeśli z roztworu odparuje się rozpuszczalnik,to otrzyma się roztwór o.....(mniejszym lub większym-wybrać)stężeniu.

2.Jeśli do roztworu doda się substancji rozpuszczonej,to uzyska się roztwór o....(mniejszym lub większym-wybrać)stężeniu.

3.Jeśli do roztworu doleje się rozpuszczalnika,to powstanie roztwór o...(mniejszym lub większym-wybrać)stężeniu.

1

Odpowiedzi

2009-12-10T23:29:59+01:00
1) większym
2) większym
3)mniejszym