W republice rzymskiej wojskami dowodzili;
Juliusz cezar podbił tereny dzisiejszej;
Głownym źródłem zdobywania niewolników w staroż. Rzymie była;
Początkowo dostęp do urzędów mieli tylko…….
Zwycięski wódz miał prawo do ……………
Dyscypliną w armii utrzymywano stosując …………. i………..
Ostatni cesarz …………………został obalony przez……………
Spartakus wywołał powstanie niewolników w roku ……………..
.Podaj 5 cech ustroju republiki rzymskiej:
Prawo veta miał :
Wymien: 5 cech pryncypatu i cesarstwa
Chrzescijan przesladowano za
armia rzymska dzielila sie na ....... i liczyla ........... wojska
dalej Wymien: 5 cech pryncypatu i cesarstwa
.Przeczytaj poniższe zdania i zaznacz czy jest prawdziwe. (P)(F)
….Rzymianie w czasach republiki traktowali jednakowo wszystkie podbite i uzależnione ludy
zdania prawdziwe bądz falszywe :
za panowania rebubliki rzymianie dbali o podbite ludy,
w prowincjach wladze mial ktoś z senatu,
radzić w prowincjach pomagali arystokraci
….Prowincje były ważnym źródłem dochodów senatorów

1

Odpowiedzi

2009-12-11T07:59:37+01:00
Przeczytaj poniższe zdania i zaznacz czy jest prawdziwe. (P)(F)
Rzymianie w czasach republiki traktowali jednakowo wszystkie podbite i uzależnione ludy
zdania prawdziwe bądz falszywe :
za panowania rebubliki rzymianie dbali o podbite ludy, FAŁSZ
w prowincjach wladze mial ktoś z senatu,PRAWDA
radzić w prowincjach pomagali arystokraci FAŁSZ
….Prowincje były ważnym źródłem dochodów senatorów PRAWDA