Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T23:50:59+01:00
2009-12-10T23:52:38+01:00
Kation jest to dodatni ladunek jona

anion jest to ujemny ladunek jona

ich wartosci rownowaza sie
53 3 53
2009-12-10T23:54:02+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Kationami nazywany jony o ładunku dodatnim, czyli atomy bądź cząsteczki występujące w stanie niedomiaru elektronów. W procesie elektrolizy cząstki te wędrują do elektrody katodowej.
Kationy metali w klasyczny sposób dzieli się na 5 grup analitycznych, ułożonych wedle reguł Freseniusa:
I grupa: Ag+, Pb2+ i Hg22+, Tl+,Cu+, Au+.
II grupa: Cd2+, Bi3+, Cu2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+, Hg2+.
III grupa: Zn2+, Ni2+, Co2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+.
IV grupa: Ca2+, Sr2+, Ba2+
V grupa: Mg2+, Li+, Na+, K+, NH4+

Anionami nazywany jony o ładunku ujemnym, czyli atomy bądź cząsteczki występujące w stanie nadmiaru elektronów. W procesie elektrolizy cząstki te wędrują do elektrody anodowej.
Kationy metali w klasyczny sposób dzieli się na 7 grup analitycznych,w których brak jest prostych odczynników grupowych.
Analiza najczęściej polega na miareczkowaniu kationami IV grupy, a konkretnie jonami Ba2+, ewentualnie jonem Ag+. Grupy te to:
I grupa: Cl-, Br-, I-, CN-, SCN-, Fe(CN)63-, Fe(CN)64-, ClO-
II grupa: S2-, NO2-, CH3COO-
III grupa: SO32-, CO32-, C2O42-, BO2-, BO33-, C4H4O62-
IV grupa: PO43-, AsO43-, AsO33-, S2O32-, CrO42-, Cr2O72-
V grupa: NO3-, MnO4-, ClO3-, ClO4-
VI grupa: SO42-, F-, SiF62-.
VII grupa: SiO32-, SiO44-, Si2O52-
82 4 82