Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T01:20:51+01:00
-Jan Kepler, astronom z Pragi odkrył, że planety poruszają się po orbitach eliptycznych, a nie kulistych i sformułował 3 prawa ruchu planet.
-Galileusz (1546-1640), fizyk i astronom włoski. Posługując się teleskopem własnej konstrukcji, odkrył księżyce Jowisza i góry na Księżycu – odkrycia te podważały model geocentryczny.
- Uczeń Galileusza Evangelista Torricelli udowodnił w 1643, że powietrze posiada swą wagę i istnieje ciśnienie atmosferyczne.
- w latach 1620-1623 W Anglii Francis Bacon opracował program nowej nauki opartej na empiryzmie i matematyce. Nauka w pojęciu Bacona miała służyć opanowywaniu materialnego świata przez człowieka i czerpaniu z niego korzyści. Bacon roztaczał wizję wielkiej nauki i jej przyszłych odkryć oraz wynalazków techniki (przewidział m.in. wynalezienie samochodu, okrętu silnikowego i telewizji).
-Francji René Descartes (Kartezjusz 1595-1690) w swej Rozprawie o metodzie opracował matematyczny sposób dowodzenia w nauce. Kartezjusz postulował, by uczeni przechodzili od problemów prostszych do trudniejszych, zawsze sprawdzali słuszność swych wniosków oraz dążyli do jasnej i wyraźnej prawdy.
- XVII Izaaka Newtona, Newton zastosował konsekwentnie metody matematyczne (m.in. wynaleziony przez siebie rachunek różniczkowy) do opisu ruchu i procesów zachodzących w świecie fizycznym. Sformułował prawo powszechnego ciążenia i prawa dynamiki.Odkrycie Newtona było przełomowe – prawo grawitacji
-W 1628 lekarz angielski William Harvey opisał prawidłowo krążenie krwi i fizjologiczne funkcje serca.
-
1 5 1