Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T01:55:52+01:00
Od lat mówi się o szkodliwości promieniowania. Media (telewizja, radio, prasa, Internet) podają głównie złe strony promieniowania , takie jakie jest emitowane po próbach jądrowych , katastrofach okrętów o napędzie atomowym czy wypadkach w elektrowniach jądrowych. W efekcie dziś chyba każde dziecko wie, że nawet najmniejsza dawka promieniowania jest niebezpieczna – nauczyły nas tego chociażby Hiroszima, Czarnobyl i pomniejsze tragedie. W wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu śmierć poniosło wiele osób , skażone zostały większe obszary Ukrainy , Białorusi i Polski.
Pierwiastki promieniotwórcze, mają toksyczne działanie na organizm na skutek ich właściwości chemicznych. Bardzo często są to metale ciężkie. U osób stykających się z pyłem związków pochodzących z naturalnych szeregów promieniotwórczych uranu i toru stwierdzono ciężkie schorzenia układu krwionośnego, nowotwory płuc i schorzenia nerek.
Najbardziej rozpopularyzowanym następstwem napromieniowania organizmu jest powstawanie nowotworów, zwłaszcza białaczki, czyli nowotworu krwi. W Polsce - i w innych krajach również - wszelkie informacje na temat dzieci chorych na nowotwór krwi stanowią główny temat postów telewizyjnych nakierowanych na zebranie pomocy finansowej na leczenie tych młodziutkich pacjentów.
Większość osób kojarzy więc promieniowanie z rakiem (nowotworem) – chorobą, która od wielu lat dziesiątkuje gatunek ludzki (i nie tylko), chorobą, której najbardziej w związku z tym – poza AIDS – się boimy. Naukowo potwierdzone czynniki ryzyka rozwoju białaczki to - oprócz benzenu i leków alkilujących, inhibitoryów topoizomerazy - właśnie wystawianie się na działanie promieniowania jonizującego. Powstanie nowotworów może spowodować np. pluton wchłonięty przez drogi oddechowe, przedostający się do kości. Organem o największej podatności na rakotwórcze działanie promieniowania jonizującego jest tarczyca. Ale narażone są również oczy – jednym z rozpowszechnionych w mediach skutków promieniowania jest choroba oczu – katarakta, która nieleczona powoduje zanik widzenia.
Jak tu się nie bać?
39 3 39
Od lat mówi się o szkodliwości promieniowania. Media (telewizja, radio, prasa, Internet) podają głównie złe strony promieniowania , takie jakie jest emitowane po próbach jądrowych , katastrofach okrętów o napędzie atomowym czy wypadkach w elektrowniach jądrowych. W efekcie dziś chyba każde dziecko wie, że nawet najmniejsza dawka promieniowania jest niebezpieczna – nauczyły nas tego chociażby Hiroszima, Czarnobyl i pomniejsze tragedie. W wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu śmierć