Odpowiedzi

2009-12-11T10:21:05+01:00
Dołączam prezentacje na której jest odpowiedz na twoje pytanie.

Mam nadzieje, że pomogłam :))
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T10:23:15+01:00
Wegiel ropa naftowa gaz ziemny
WADY
Do atmosfery usuwane są zanieczyszczenia, które zatruwają środowisko, zwiększają efekt cieplarniany, powodują kwaśne deszcze i stwarzają problemy zdrowotne. Środowisko zostaje zanieczyszczone popiołami i żużlem. W razie katastrofy podczas transportu morskiego ropy naftowej następuje zanieczyszczenie wód oraz zniszczenie flory i fauny. Spośród wszystkich paliw kopalnych , najmniejsze zagrożenie dla środowiska stwarza gaz ziemny Źródła energii są nieodnawialne, więc w końcu ulegną wyczerpaniu
ZALETY
Wykorzystują szeroko dostępne źródła energii.
elektrownie jadrowe
ZALETY
Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla.
Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe.
Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu
WADY
Jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa, istnieje groźba skażeń w razie awarii.
Problemy ze składowaniem wypalonego paliwa.
Wysokie koszty budowy i rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność.
energia geotermiczna
zalety Czyste źródło energii.
WADY
Drogie instalacje.
Problemy techniczne przy utrzymaniu urządzeń.
Odpowiednie skały występują w niewielu miejscach na świecie.
Uwalnia się radon i siarkowodór.
elektrownie wodne
ZALETY
Czyste odnawialne źródło energii.
Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni.
Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni.
Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi.
WADY
Zależność od opadów deszczu.
Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt.
Lokalne zmiany klimatyczne.
energia wiatru
ZALETY
Czyste źródło odnawialnej energii.
WADY
Wysokie koszty budowy i utrzymania.
Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa..
Hałas turbin.
Zależność od wiatru.
Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych.
energia słoneczna
ZALETY
Czyste źródło odnawialnej energii.
Ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem, są niezawodne.
WADY
Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur).
Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary.
energia fal morskich
ZALETY
Czyste źródło odnawialnej energii.
WADY
Wysokie koszty instalacji i eksploatacji.
Problemy środowiskowe-zajęcie dużych obszarów wybrzeża morskiego.
energia pływów
ZALETY
Czyste źródło odnawialnej energii. Niezawodne, ponieważ woda z przypływami podnosi się i opada regularnie dwa razy w ciągu doby.
WADY
Wysokie koszty budowy zapory.
Wpływ na środowisko-mogą ulec zniszczeniu naturalne siedliska mieszkańców wód.
Ograniczenia w ruchu statków
2 1 2