1. na prostej drodze pojazd zwiekszył predkosc z 36km/h do 72km/h w czasie 5 sekund.oblicz srednie przyspieszenie pojazdu.
2 . pojazd jadacy z szybkoscia 36km/h zahamował w czasie 5 sekund .oblicz droge hamowania
3. oblicz przyspieszenie ciała o masie 300g na ktore działa siła 6N
4. ze studni o głebokosci 10m wyciagnieto w czasie 10 sekund wiadro o ciezaze 5N . oblicz moc.
5. samochod o masie 3 ton jedzie z szybkoscia 54km/h oblicz energie kinetyczna pojazdu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T13:39:28+01:00
Zad. 1
a= Vk - Vp / t
72 km/h to 20 m/s
36 km/h to 10 m/s

a = 20 m/s - 10 m/s : 5 s = 2 m/s 2
a= 2 m/s 2
odp. srednie przyspieszenie pojazdu 2 m/s 2
zad. 2
a = V / t
a = 36 km/h czyli 10 m/s
a = 10 m/s : 5 s = 2 m/s 2

s = 1/2 a * t2
s = 1/2 * 2 m/s 2 * (5)2
s = 25 m

odp. droga hamowania wynosi 25 m

zad. 3
a = F/m
m = 300 g to jest 0,3 kg
a = 6 N / 0,3 kg = 20 m/s2

odp. przyspieszenie ciała wynosi 20 m/s2

zad. 4
P = W/t W= F* s
s - 10m
t - 10 s
F= 5 N
P - ?
W = F* s
W = 5 N * 10 s = 50 J
P = 50 J/ 10 s = 5 J/s = 5 W

odp. Moc wynosi 5 W

zad. 5
Ek = m .v2/2 [kg .m2/s2 = J]
3 tony to 3000kg
54 km/h to 15 m/s
Ek= 3000kg * (15 m/s)2 : 2 = 337 500 kg * m2 /s 2
Ek = 337 500 J
Ek = 337,5 kJ