Oblicz sume szesciu poczatkowych wyrazow ciagu geometrcznego (an) jesli
a. a1=3 i q=2
b. a1= ⅓ i q = - ½
c. a1=1i q-3
d.a1=5 i q =1

oblicz sume dziesieciu poczatkowych wyrazow ciagu geometrycznego jesli
a. a2=4 i q=-2
b. a3= -4 i q=-½
c.a3=6ia5=24
d.a4=-1 i a6=-9

oblicz sume osmiu poczatkowych wyrazow ciagu geometrycznego jesli
a.a1=2 i a2=1
b.a2=3 i a3=9
c.a1=8i a2=-4
d.a2=-1i a3=1

1

Odpowiedzi

2009-12-11T14:45:37+01:00
A)S₆=[(1-2⁶)3]/1-2=-192/-1=192
b)S₆=[(1+1/64)⅓]/½=0,169
c)S₆=[(1+3⁶)1]/4=182,5
d)S₆=[(1-1)2]/1-1=0

a)a₂=a₁q²-¹ 4=a₁(-2) a₁=-2, q=-2
S₁₀=[(1-(-2)¹⁰)4]/1+2=1366,(6)
b)-4=a₁(-½)² a₁=-16, q=-½
S₁₀=[(1+½¹⁰)(-16)]/1+½=10,67
c)a₃=a₁q² 6=a₁2²=> a₁=1,5
a₅=a₁q⁴
6=a₁q² => a₁=q²/6
24=a₁q⁴
24=(q²/6)q⁴
24=6q²|:6
4=q²=>q=2
S₁₀=[(1-2¹⁰)1,5]/1-2=1534,5
d)-1=a₁q³ =>a₁=1/q³
9=a₁q⁵ 9=(1/q³)q⁵ 9=q² q=3
a₁=1/27
S₁₀=[(1-3¹⁰)(1/27)]/(1-3)=4373,9

Proszę;P

1 5 1