Odpowiedzi

2009-12-11T12:02:58+01:00
System bankowy w gospodarce rynkowej opiera się na zasadzie dwupoziomowości. Polega ona na tym, że na jednym poziomie jest Bank Centralny, na drugim jest sieć banków handlowych.


1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T12:03:34+01:00
1. Samodzielność banków (oznacza autonomię banku, ale nie działanie bez ograniczeń)
* zakres i rodzaje ograniczeń nakładają przepisy prawa bankowego
* wynikające z potrzeby zachowania bezpieczeństwa depozytów klientów
* z potrzeby ukierunkowywania działalności banków, współdziałanie z organami państwowymi w realizacji polityki gospodarczej
2. Samofinansowanie oznacza pokrywanie wydatków z przychodów, ale także ponoszenie wydatków na rozwój i wzrost wartości banku
* główną determinantą rozwoju banku jest zysk osiągany z działalności
* obciążenia banków są wyższe niż innych przedsiębiorstw (składki na BGF i rezerwa obowiązkowa)
3. Uniwersalizm
* jednakowe warunki dla prowadzenia wszystkich rodzajów czynności bankowych
* prawo klientów do wyboru banku
* jednakowy tryb dopuszczania do działalności bankowej
* takie same zasady postępowania uzdrawiającego, upadłościowego i likwidacyjnego
4. Zasada ochrony interesów klient zgodna z przepisami UE
* ochrona depozytów
* licencjonowanie i nadzór nad bankami
* zapisy umowy rach.bank., umowy kredytowe
* publikowanie informacji o banku
1 4 1