Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T12:59:12+01:00
H2SO4+ 2Na-> Na2SO4 + H2

m(Na)=115g, masa molowa Na=23g/mol

2 mole Na-----------> 1 mol H2
46g Na---------------> 2g H2
115 g Na-------------> x g H2
x=5 g H2

1 mol H2------>2g-------->22,4 dm3
x moli H2----->5g
x=2,5 mola H2

1 mol H2------> 22,4 dm3
2,5 mola H2---> x dm3
x= 56 dm3 H2