1. Człowiek o masie 50kg biegnący z szybkością 5m/s skoczył na spoczywający wózek o masie 150kg. Z jaką szybkością będzie poruszał się wózek z człowiekiem? (tarcie pomijamy)
2. Do klocka o masie 1,5kg przyłożona poziomą siłę o wartości 5N. Współczynnik tarcia klocka o stół wynosi 0.2.
a) oblicz wartość siły tarcia klocka o podłoże
b) narysuj wszystkie siły działające na klocek w opisanej sytuacji, zachowaj proporcje
c) oblicz wartość przyspieszenia układu
3. Piłka spada swobodnie w wysokości H;
a) zapisz za pomocą symboli energię mechaniczną piłki na wysokości h<H
b) zapisz za pomocą symboli zasadę zachowania energi mechanicznej dla piłki na wysokości h i H
c) przy założeniu, że H=12m, a h=7m, oblicz szybkość piłki na wysokości h.
Przyjmij g=10m/s²
4. Żuraw budowlany podnosi ruchem jednostajnym paletę z cegłami o masie 200kg. Na jaka wysokość została podniesiona ta paleta z cegłami, jeżeli przyrost energi potencjalnej ciężkości wynosi 20kJ. Przyjmując g≈10m/s²
5. Na powierzchni lodu uderzono w krążek hokejowy, nadając mu szybkość v₀= 10m/s. Do momentu zatrzymania się krążek przebył drogę s=50m. Oblicz współczynnik tarcia krążka o lód g≈10m/s²
6. Oblicz, jaką pracę trzeba wykonać, aby sprężynę o współczynniku sprężystości 100N/m rozciągnąć o 0,5m.
7. Silnik elektrowozu rozwija moc P=750kW. Oblicz wartość średniej pracy wykonanej przez ten silnik w ciągu jednej minuty.
8. Z wysokości h=50m rzucono pionowo w dół kamień, nadając mu szybkość początkową v₀=10m/s. Oblicz szybkość, z jaką kamień uderzy w grunt, przyjmij g=10m/s²
9. Z działa o masie 11000kg następuje wystrzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi 54kg. Oblicz szybkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeżeli szybkość pocisku wynosi 900m/s
10.Oblicz ciśnienie wywierane na podłogę przez 100kg cylindryczną beczkę o powierzchni dna 2m²
11. Kula zanurza się w cieczy ruchem jednostajnie przyspieszonym. Na rysunku zaznacz siły działające na tę kulę, nazwij te siły. Z której zasady Newtona wynika, że te siły nie równoważą się?
12. Kulkę metalową o masie 0,18kg zanurzono w oleju o gęstości 920kg/m³. Oblicz gęstość kulki, jeśli działa na nią siła wyporu o wartości 0,2N.
13. Oblicz na jaką głębokości jest pływak, jeżeli na jego ciało słup wody wywiera ciśnienie 30hPa, gęstość wody 100okg/m³
14. Oblicz powierzchnię, na którą siła o wartości 40N wywiera ciśnienie 5hPA
15. Kulka pływa częściowa zanurzona w cieczy. Na rysunku zaznacz siły działające na tę kulkę, nazwij te siły. Z której zasady Newtona wynika, że te siły się równoważą?
16. Bryłkę o masie 0,2kg i gęstości 8000kg/m³ zanurzono w cieczy. Oblicz gęstość tej cieczy jeżeli na bryłkę działa siła wyporu o wartości 0,15N.
17. Oblicz całkowite ciśnienie wywierane na ciało pływaka, znajdującego się w jeziorze na głębokości 5m, jeżeli ciśnienie atmosferyczne wynosi 1000hPa a gęstość wody 1000kg/m³Bardzo proszę o pomoc daje aż 42 punkty


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T15:21:26+01:00
Zad2)
a t=f*Fn
t=f*m*g
w=f*m*g*s
w=02* 15 *10*5=15n
c) a=f/m
a=5/15=3,33
1 1 1