Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T12:37:48+01:00
Skroplone powietrze, powietrze w stanie ciekłym. Gęstość skroplonego powietrza w temperaturze wrzenia (-192°C) wynosi 0,960 g/cm3. Otrzymuje się je poprzez - kolejno - sprężanie, schładzanie i rozprężanie powietrza gazowego. Skroplone powietrze stosowane jest jako źródło niskich temperatur oraz jako surowiec do otrzymywania poszczególnych składników powietrza metodą destylacji frakcyjnej. Niektóre substancje (np. węgiel drzewny) nasycone skroplonym powietrzem stają się materiałami wybuchowymi.
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T12:37:53+01:00
został skroplony przez wywołanie takiego stopnia zimna, jakiego nie osiągnięto jeszcze dotąd... Akademia francuska przesłała uczonym gratulacyjny telegram...” „...9 kwietnia 1883 roku data pamiętna – oni widzieli tlen łączący się w bezbarwne kropelki w dolnej części zagiętej rury.
1 5 1