Zad.1.
Pan Karol pobrał z bankomatu 320 zł. Kwotę tę otrzymał w banknotach o nominałach 50 zł i 10zł. Obliczył, że gdyby banknotów 50-złotowych było tyle, ile jest 10-złotowych, a 10-złotowych tyle, ile 50-złotowych, to wypłacona kwota byłaby dwukrotnie większa. Ile banknotów każdego rodzaju wydał bankomat panu Karolowi?

(układ równań i opisać x i y)

1

Odpowiedzi

2009-12-11T13:23:38+01:00
50x+10y=320/ :10
50y+10x=640

5x + y = 32 / - 5x
50y+10x=640

y= 32 - 5x
50y+10x=640
---------------------
50*( 32-5x) + 10x = 640
1600 - 250x + 10x = 640/ -1600
-240x = - 960 /240
-x = -4 / *(-1)
x = 4

x = 4
y= 32 - 5x

y = 32 - 5*4
y = 12

x = 4
y = 12