Odpowiedzi

  • zsd
  • Początkujący
2009-12-12T11:20:17+01:00
*nonan
-bezbarwny
-stan skupienia-ciekły
-gęstość-0,7177 g/cm3
-temperatura wrzenia 150,5°C
-jest składnikiem nafty
*okten
-bezbarwny
-stan skupienia-ciekły
-ulega reakcji spalania
-Temperatura wrzenia 126°C
-jest składnikiem benzyny
*heptan
-bezbarwny
-lotny
-stan skupienia-ciekły
-temperatura wrzenia 98oC
-jest składnikiem paliw
-ma zastosowanie jako rozpuszczalnik w syntezach organicznych
*heksan
-bezbarwny
-stan skupienia-ciekły
-lotny
-nierozpuszczalny w wodzie
-jest stosowany jako rozpuszczalnik
*pentan
-stan skupienia-ciekły
-nierozpuszczalny w wodzie
-palny
-temperatura wrzenia 36°C
-jest składnikiem mieszanin rozpuszczalnikowych oraz termometrów do mierzenia niskich temperatur
3 2 3